MyPerfectCoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Amstelvlietstraat 1
1096 GG Amsterdam
tel:  +31203377136
www.myperfectcoach.com

MyPerfectCoach is een merk van VOF The Performance Experts, kvk 58941371.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MyPerfectCoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MyPerfectCoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Fitheid
 • Training (evt via Strava (bewerkers overeenkomst))
 • Herstel (hartslag en HRV)
 • Blessures
 • Documenten
 • Voeding (indien ingesteld)
 • Mentaal (indien ingesteld)
 • Notities (contact begeleiders)

MyPerfectCoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te adviseren over je trainingsprogramma
 • Data analyses om het product en dienstverlening te kunnen verbeteren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

MyPerfectCoach geeft op basis van geautomatiseerde verwerkingen advies over training en herstel. Het gaat hier om adviezen die worden gegeven door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyPerfectCoach) tussen zit. MyPerfectCoach gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Filemaker
 • mySQL
 • R

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MyPerfectCoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                Bewaartermijn                                                                                   Reden
Personalia                                   contract periode + wettelijke bewaartermijn                  Administratie
Adres                                             contract periode + wettelijke bewaartermijn                  Administratie
MyPerfectCoach data         contract periode + afhankelijk van keuze klant              Continuïteit bij herstart

Delen van persoonsgegevens met derden

MyPerfectCoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MyPerfectCoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je kunt zelf instellen welke data je deelt met jouw begeleiders via de MyPerfectCoach website en de coach instellingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MyPerfectCoach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar henk-jan@myperfectcoach.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MyPerfectCoach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

MyPerfectCoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MyPerfectCoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via henk-jan@myperfectcoach.com.